Locatie

We zijn een feitelijke vereniging die sinds kort een vaste stek hebben, maar die ook sinds kort een vzw is geworden. Door de barre omstandigheden van de laatste weken (hard waaien, bomen die op sporen vallen, ......) vonden we onze tent toch maar wat koud en onveilig. Maar door de goede samenwerking met de Stad Tongeren en Woonzo hebben we nu een vaste stek kunnen verkrijgen op de Paspoel. Ons huidig adres is Thijslaan 21.

We ontvangen ook geen vaste subsidies om te werken. Dat heeft voor- en nadelen.

Voorbereiden en vergaderen deden we bij elkaar thuis. Maar nu zitten we natuurlijk in ons spliksplinternieuwe locatie. Dat is een goede manier om mekaar te leren kennen en te leren samenwerken.

De activiteiten doen we zo dicht mogelijk bij de mensen die we willen bereiken. We stappen zelf naar de mensen toe en werken aan een vertrouwensband. Dit werkt drempelverlagend.