Schakelen

Een welzijnsschakel gelooft in mensen.

Schakelen is: mensen en organisaties met mekaar verbinden. Iedereen heeft andere ervaringen en kansen gehad. Maar als mens zijn we gelijkwaardig. Iedereen telt mee.

Schakelen is ook: voelen wanneer we een “vitesse” hoger of lager moeten kiezen. Voelen wanneer we mensen kunnen steunen om uit hun schelp te kruipen. Maar ook voelen wanneer we samen de drempel moeten verlagen.

Wij geloven in de krachten en kwetsbaarheden van mensen die we verbinden.