Gift

Als welzijnsschakel zijn we afhankelijk van giften en subsidies om de dingen te kunnen doen die we willen doen. In het verleden ontvingen we subsidies van een hart voor Limburg, de Tongerse middenstand, inzamelgelden van scholenacties, maar ook giften in natura (kerstpakketten, pick-nick ingrediënten,…).

Als jij een gift wil doen, kan dat via het contactformulier.

We bekijken samen op welke manier jouw gift een goede bestemming kan krijgen.

Men kan ook giften storten op rekeningnummer : BE83 9730 3263 8615